Kontakty

Fakturačné údaje

Lucia Pankuchová L-KOMFORT
Andreja Hlinku 1092/11
091 01 Stropkov

IČO: 53 566 912
DIČ: 1083520372 
IČ DPH: SK1083520372

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK70 0900 0000 0051 7713 5026

Zapísaná v ZRSR Okresný úrad Stropkov,
 číslo živnostenského registra: 770-7292

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Kontaktný formulár
* * *